Školní družina

Klikněte pro zvětšení obrázku

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí dle ŠVP.

 • Zřizovatelem školní družiny je ředitelství školy
 • Školní družina je určena žákům 1. – 5.třídy
 • ŠD má tři oddělení, provoz zajišťují tři paní vychovatelky

Provoz školní družiny

 • ranní družina 6:40 – 7:40 hodin
 • odpolední družina 11:40 – 16:30 hodin

Přihlášení a odhlášení dítěte do ŠD

Klikněte pro zvětšení obrázku
 • Přihlašování dětí do školní družiny je prováděno na základě odevzdání zápisního lístku, který vyplní rodiče a na zadní stranu uvedou denní odchody dítěte.
 • Děti odcházejí ze ŠD tak, jak je uvedeno dle rozhodnutí rodičů na zápisním lístku nebo podle písemně oznámené změny.
 • Dítě nesmí opustit školní družinu v jinou dobu, v případě doprovodu je uvedeno i jméno, s kým dítě odchází.
 • Odhlašování dětí ze školní družiny je uskutečňováno na základě písemné žádosti rodičů dítěte.

Úhrada školní družiny

 • Příspěvek na úhradu nákladů provozu ŠD činí 80 Kč měsíčně
 • Vybírá se třikrát během školního roku v intervalech:
  září – prosinec, leden – březen, duben – červen