Kontakty - Základní škola

Adresa

  • Svatovítská 574
    293 01 Mladá Boleslav

  • www.4zs.mb-net.cz
  • sborovna: tel.: 725 122 387 (ne SMS!!!)

Osobní kontakty

Ředitel - Milouš Kašpar
tel./fax: 326 375 921,725 122 381, kaspar@4zs.mb-net.cz
Zástupce ředitele - Jan Bradáč
tel.: 326 375 922, bradac@4zs.mb-net.cz
Výchovný poradce - Petra Vávrová
tel.: 326 375 928,326 375 920, pvavrova@4zs.mb-net.cz
Metodik prevence - Blanka Svobodová
konzultace ST od 12:30 do 13:30 nebo dle domluvy
tel.: 326 375 930, svobodova@4zs.mb-net.cz
Účetní - Eva Bohatová
tel.: 326 375 920, eva.bohatova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 1.A - Jana Zvěřinová
zverinova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 2.A - Jana Lindáková
lindakova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 2.B - Magda Konvalinová
konvalinova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 3.A - Silvie Plavecká
silvie.plavecka@gmail.com
Třídní učitelka 4.B - Adriana Žáková
adriana.zakova@tiscali.cz
Třídní učitelka 5.A - Markéta Bečvaříková
becvarikova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 5.B - Jitka Reslová
jitka.reslova@seznam.cz
Třídní učitelka 6.A - Blanka Svobodová
tel.: 326 375 930, svobodova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 6.B - Jana Malá
tel.: 326 375 928, janin.mala@seznam.cz
Třídní učitelka 7.A - Alice Švehlová
tel.: 326 375 927, 4zssvehlova@seznam.cz
Třídní učitel 8.A - Radek Horák
tel.: 326 375 927, horak@4zs.mb-net.cz
www.8.A
Třídní učitel 9.A - Daniel Šerák
tel.: 326 375 928, serak@4zs.mb-net.cz
Učitelka - Jana Novotná
tel.: 326 375 929, boza.1901@seznam.cz
Učitelka - Jana Turková
tel.: 326 375 929, jana.turek@seznam.cz
Vedoucí vychovatelka - Jitka Vávrová
tel.: 725 122 386, vavrova.jitka@4zs.mb-net.cz
Vychovatelka - Petra Kučerová
kucera@mujbox.cz