Organizace školního roku 2018/2019

Denní vyučování
  • Začátek vyučování: 8:00 hod.
  • Hlavní přestávka: 9:40 – 10:00 hod.

Školní rok 2018/2019
 -  začátek školního vyučování
 - podzimní prázdniny
 - vánoční prázdniny
 - ukončení prvního pololetí
 - pololetní prázdniny
 - jarní prázdniny
 - velikonoční prázdniny
 - ukončení druhého pololetí
 - hlavní prázdniny
 - zahájení školního roku 2019/2020
3.9.2018
29. a 30.10.2018
22.12.2018-2.1.2019
31.1.2019
1.2.2019
11.3.-17.3.2019
18.4.2019
28.6.2019
1.7.-30.8.2019
2.9.2019

Třídní schůzky
  • 13.11.2018: I.st-14.45; II.st.-15.30; (4.A - 6.11.2018 od 14:45)
  • 30.4.2019: I.st-14.45; II.st.-15.30

Výbor SRPDŠ
  • 8.11.2018: 15.30
  • 23.4.2019: 15.30