Výuka

Povinné předměty

Výuka povinných předmětů probíhá podle vzdělávacího programu


ŠVP Škola pro život č.j. 2007/06


Volitelné předměty

Kromě práce v zájmových kroužcích mají žáci školy možnost volby předmětu, který je součástí povinného bloku vzdělání. Žáci si od 7.ročníku volí předmět podle svého zájmu a ten se v příštím školním roce stává součástí jejich rozvrhu.

V roce 2017/2018 se vyučuje následujícím předmětům:
  • cvičení z českého jazyka
  • cvičení z matematiky
  • informatika