Zaměstnanci školy

Vedení školy
 • Mgr. Milouš Kašpar, ředitel
 • Jan Bradáč, zástupce ředitele

Učitelé
 • 1.A - Mgr. Jana Zvěřinová
 • 2.A - Mgr. Jana Lindáková
 • 2.B - Mgr. Magda Konvalinová
 • 3.A - Mgr. Silvie Plavecká
 • 4.A - Mgr. Petra Vávrová, výchovný poradce
 • 4.B - Mgr. Adriana Žáková
 • 5.A - Mgr. Markéta Bečvaříková
 • 5.B - Bc. Jitka Reslová
 • 6.A - Mgr. Blanka Svobodová
 • 6.B - Mgr. Jana Malá
 • 7.A - Ing. Alice Švehlová
 • 8.A - Mgr. Radek Horák
 • 9.A - Mgr. Daniel Šerák
 • Mgr. Jana Novotná
 • Jana Turková
 • Petra Kučerová, učitelka + vychovatelka

Vychovatelky (ŠD)
 • Jitka Vávrová, vedoucí ŠD
 • Petra Kučerová
 • Michaela Kmentová

Mateřská škola
 • Jitka Bedlivá, vedoucí učitelka
 • Jaroslava Hornová
 • Alena Hlaváčová

Správní zaměstnanci
 • Eva Bohatová, účetní
 • Dušan Karan, školník
 • Věra Svobodová, vedoucí školní jídelny
 • Martina Bydžovská, hlavní kuchařka